Portal GIS

Karkonoskiego Parku Narodowego

{{ title }}

Wystąpił problem z ładowaniem listy aplikacji. Spróbuj ponownie później.

Ładowanie...

{{ app.title }}

Aktualizacja: {{ app.modified }}

Udostępnianie danych przestrzennych

Udostępnianie danych w postaci zasobów kartograficznych, baz danych geograficznych oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego reguluje Zarządzenie Dyrektora Karkonoskiego PN nr 17/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 roku, w sprawie zasad Udostępniania zasobu kartograficznego, baz danych geograficznych oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Wniosek o udostępnienie znajduje się pod adresem: https://kpnmab.pl/img/files/GIS.doc

Logo projektu Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym

Projekt "Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska